Russisk analytisk senter

som samler eksperter innen

utenriks- og innenrikspolitikk, økonomi,

folkerett og internasjonale relasjoner

DEN IDEELLE ORGANISASJONEN

❯ Vi utforsker moderne globale trender og gir dem en objektiv vurdering

 

❯ Vi utvikler emner som utgjør en utfordring i vår tid

 

❯ Vi analyserer den komplekse sammenhengen mellom risikofaktorer for internasjonal utvikling

 

❯ Vi forbereder passende og adekvate svar og løsninger på spesifikke problemmer og en forespørsler

RETNINGER I DET ANALYSISKE SENTRETS AKTIVITET

 

🔹 Risikovurdering for det skiftende internasjonale miljøet

 

🔹 Analyse av lovendringer på det økonomiske området: standarder, direktiver, restriktive mekanismer

 

🔹 Anbefalinger og ekspertløsninger for å integrere et "bærekraftig konsept" i selskapenes utviklingsstrategier innen ulike økonomiske sektorer: transport-, olje- og gassindustri, byggesektor, landbruk

🔹 Undersøkelser i samarbeid på tvers av grenser som et verktøy for økonomisk og sosial utvikling

 

🔹 Økonomisk og politisk integrasjon. Problemet med å danne den makroregionale identiteten innenfor rammen av integrasjonsprosjekter

 

🔹 Undersøkelser av klimaendringer som en faktor i å skape en ny økonomisk virkelighet

DET ANALYTISKE SENTERETS EKSPERTUNDERSØKELSER

Å FÅ MER INFORMASJON

DET ANALYTISKE SENTERETS

 PROSJEKTER

ALLE PROSJEKTER