UNDERSØKELSER

Analyse av bærekraftig utvikling

Analyse av standarder knyttet til den økende trenden med lav karbonutslipp i verdensøkonomien

Undersøkelser innen biopolitikk, genetikkpolitikk og kunstig intelligens

Undersøkelser i Arktis som et internasjonalt interessepunkt

Implementering av samarbeidsprosjekter på tvers av grenser

Kvantitativ og kvalitativ modellering av globale prosesser for å vurdere avgjørelsers effektivitet

TIL HOVEDSIDEN